รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2566

รายงานการกำกับติดตามการป้องกันฯประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน.pdf