ประกาศเจตจำนงค์ภาษาอังกฤษ 

ประกาศเจตจำนง ภาษาอังกฤษ 67.pdf